Filmkurs

På vilket avstånd måste du förlägga objekt i 3D-films? Finns det tillvägagångssätt och regler för att redigera släp? Vilka kompressionsalgoritmer är passat bästa? Hur bör musik för dokumentära filmer komponeras? Lothar Riedl övervakar forskningsprojekt på universitetet av Applied vetenskaper Salzburg och på universitetet för San Pölten av Applied vetenskaper.
(bild: bak-waiblinger-bild3.jpg)