Filmkurs sv

Önskar du att informera din målgrupp inom minuter eller även sekunder? Hur kan du framföra ditt meddelande? Hur kan du bygga en dramatisk båge? Hur antecknar du videoen och ljudet professionellt? Hur kan du redigera din längd i fot räknat effektivt, och hur kan du tillfoga diagram och musik? Om du önskar att skapa och fördela dina egna filmer, är detta stället som går: (sammanlänkning: http://www.wifisalzburg.at/eshop/bbdetails.aspx/diplomlehrgang-video-und-film/@/bbnr/218096/zg/u1f/kopfbbnr/218656/ text: Diplomlehrgang video und film).

Fortsätta din utbildning med denna kurs: (sammanlänkning: https://www.fhstp.ac.at/en/academic-studies-continuing-education/media-digital-technologies/film-tv-media-creation-and-distributiontext: Filmen, TV & massmedia – skapelsen och fördelning) och får filosofie magisterexamen för den akademiska graden (MOR).

(bild: 20091204_0325.jpg)