sammanlänkningar

Vi antar inget ansvar för innehållet av de indikerade rengöringsduksammanlänkningarna.

Austrian Film Commission, Nyheter för österrikiska filmproducenter för österrikiska filmproducenter.

Movie-College, Filmskola av Allary Film

Österreichische Filmtechnik: II internetlexikonet ”aeiou” föreställs historien av den österrikiska filmteknologin.

Mediamanual des bm:uk: Handboken för massmediautbildning gav vid det österrikiska departementet av utbildning

Filmtechnik.de: Dataark och teknisk grunderna (sista som uppdateras 2013)

Videoaktiv: En tidskrift med olika prov, i synnerhet kameraprov

Film-TV-Video.de: Tysk video tidskrift

Slashcam.de: SlashCamMagazinen är en tidskrift från Berlin